Dinapigens hjemmeside

Klik her for at komme til forrige side Klik her for at komme tilbage til hovedmenuen Klik her for at komme til næste update

Antropologi... (Og den usømmelige legemsdel!)

Det kan sommetider være lidt trist at læse noget som folk sjældent helt ved hvad er.

Ironisk nok burde man jo efterhånden havde udfærdiget et rede svar på spørgsmålet eftersom det stilles igen og igen. -Det har jeg bare ikke-

Hvis jeg alligevel skal prøve at forklare hvad studiet går ud på så kan jeg måske gøre det ved hjælp af en lille sød historie om En usømmelig legemsdel.

Den usømmelige legemsdel. -En novelle af SOYA

"Da Pastor Smith i 1886 kom til Natahoa, (som den første missionær der satte sine ben på Natahoas bredder) eksisterede der overhovedet ikke én lilletå på øen! Det varede dog adskillige dage, inden denne besynderlighed gik op for ham, (en lilletå er jo en lidet iøjefaldende legemsdel) men til gengæld skete det på en højest indtrængende og dramatisk måde.

De gode Natahoanere var - bortset fra lidt kannibalisme - venlige, høflige og omgængelige. De kom straks præsten i møde med en rørende elskværdighed - der naturligvis var isprængt en barnlig og forståelig nysgerrighed.

Selvfølgelig gjorde præsten på sin side sit bedste for at vinde og fastholde deres tillid og hengivenhed, og en af fremgangsmåderne bestod i ikke at holde sig fornemt tilbage, men at deltage i deres fester og dagligliv, for så vidt der ikke var noget der stred mod den kristne religion.

Nu havde han lagt mærke til , at de alle, efter hver middag, på et bestemt klokkeslæt samlede sig på stranden, for hujende af livsglæde at styrte sig ud i brændingen. Nogen omklædning var ikke nødvendig.

Mændene var til daglig kun iført en hajtand stukket gennem den ene næseflig, og kvinderne kun et artocarpus-blad som de for øvrigt til præstens bekymring havde anbragt bagpå, i stedet for dér hvor det rettelig hører hjemme. ( kun ved deres seksuelt-religiøse orgier var kvinderne iført et skørt og mændene et lændeklæde. )

Udfra sine principper som missionsmand ville præsten nu gerne deltage i den almindelige badning, men samtidig hindredes han af sin religion og sine anstændighedsbegreber i at optræde nøgen. Han overvejede sagen i flere dage, da han endelig en søvnløs nat fandt løsningen. Han ville soppe!

Den næste eftermiddag satte han sig på strandbredden smøgede bukserne op og afførte sig sin fodbeklædning. Han havde dog næppe fået afkrænget den første sok, før en ældre kvinde udstødte et hvin, samtidig med at hun forfærdet pegede på hans fod. Samtlige Natahoanere kom naturligvis ilende til. Men aldrig så snart havde de fået øje på præstens fod før de vrælende og hylende slog hænderne for ansigtet og styrtede af sted i alle retninger.

Da Pastor Smith fortalte historien til en efterfølger, tilføjede han dog, at hvis ikke han havde set forkert, så havde flere af den holdt fingrende temmelig spredt. I løbet af ét nu var stranden øde for indfødte.

Pastor Smidt der var meget nedbøjet over det skete, troede først, at det var føddernes blege farve, der havde forfærdet dem, men da han havde fået støvlerne på, og de første Natahoanere nærmede sig -flove og generte- så han, at de alle sammen manglede deres lilletæer, og han øjnede nu en forbindelse mellem denne foreteelse og deres mærkelige forskrækkelse..."

Uddrag af novellen "Den usømmelige legemsdel" fra bogen SOYAs Bedste. 1968 Soya og borgens forlag a/s

I historien viser det sig at begrebet anstændighed ikke er så enkelt endda. Faktisk er dét som for Natahoanerne betyder anstændighed, noget som pastoren opfatter som dybt foragteligt, og omvendt er lilletåen -den usømmelige legemsdel som pastoren er i besiddelse af- ligeledes ganske uanstændig i Natahoanernes verden.

Eksemplet illustrerer hvordan begreber (så som anstændighed) ikke er faste størrelser men derimod noget der tillægges langt forskellig betydning og tolkning alt afhængig af hvilken kulturel baggrund man har.

Udgangspunktet for en antropolog er at lægge forståelsen af begreber som noget fast defineret fra sig, og i stedet systematisk undersøge hvilke begreber der er centrale for folk og hvad der ligger til grund for dem.

Klik her for at komme til forrige side Klik her for at komme tilbage til hovedmenuen Klik her for at komme til næste update